Eye on the Future

Generations of trust.
Moving forward with a modern vision.

ให้บริการด้านประกันภัย
ตั้งแต่ 2509
Image

ประกันส่วนธุรกิจ

มาเรียนรู้เพิ่มเติมในแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจคุณในด้านประกันภัย
Image

ประกันส่วนบุคคล

ปกป้องและป้องกันความเสี่ยงของคุณเองด้วยประกันภัยส่วนบุคคล
Image

ประกันกลุ่ม

ให้สวัสดิการที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรของคนและอนุเคราะห์ให้บริษัทของคุณมีการเงินที่มั่นคง

ตั้งแต่

2509

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน นำมาซึ่งความภูมิใจที่เราได้แสดงให้เห็นว่าบริการของเราได้เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในยามที่ต้องการ

เราดำเนินงานด้วยความจริงใจและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอดบวกกับความสัมพันธ์อันยาวนานที่มีต่อบรรดาลูกค้า เป็นหลักประกันถึงความน่าเชื่อถือของเรา

การเลือกใช้บริการของเราเสมือนกับการเลือกองค์กรที่มีความรู้และชำนาญการ เพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจากับฝ่ายบริษัทผู้รับประกัน ซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมความสามารถในการต่อรองทั้งในแง่ของเงื่อนไขและในแง่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Image

ด้านความน่าเชื่อถือ

จากรุ่นสู่รุ่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจน่าเชื่อถือและความเอาใจใส่ โดยยึดแนวทางในการทำงานแบบ “ใกล้ชิด เป็นกันเอง” จรรยาบรรณ ความดีงามในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ทำให้เราได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด
Image

ด้านบุคคลากร

เราเชื่อในกำลังความสามารถของบุคคลากรในการตัดสินใจ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเรายึดถือความสัมพันธ์ภายในบริษัทที่เป็นกันเอง บุคคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด
Image

ด้านการบริการ

เราทุ่มเทเพื่อการบริการที่ฉับไวและครบครัน การรักษาระดับมาตรฐานให้สูงอยู่เสมอในงานบริการ ตลอดถึงการให้คำแนะนำที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและน้อมรับมาปฏิบัติ โดยทุ่มเทที่จะดำเนินงานต่าง ๆ ให้เกินความคาดหมาย
Image

ด้านความก้าวหน้า

ความน่าเชื่อถือ บวกกับกลุ่มบุคคลากรที่มีความรู้และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการทุ่มเทที่ให้ได้มาซึ่งมาตรฐานที่สูงในการบริการ จะนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเติบโต

Generations of trust. Moving forward with a modern vision.

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย โดยอาศัยความเป็นมืออาชีพและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

เราสร้างเสริมความมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้า โดยการค้นหาและนำเสนอการบริการประกันภัยอย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ ด้วยทีมบุคคลากรที่มีความรู้และความเป็นมืออาชีพ

Image
Image

จากผู้บริหาร

ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจของเรา พ่อผมก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ด้วยเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้า ผู้รับประกันภัย และพันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส และจวบจนถึงทุกวันนี้รากฐานแห่งความซื่อตรงและควมไว้วางใจนั้นยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับองค์กรของเราสืบมา
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ส่งคำถามมาเลย!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น