ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ความเสียหายนั้นอาจหนักจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกคืออะไร?

ประกันภัยความรับต่อบุคคลภายนอก หรือ PL ให้ความคุ้มครองจากการเกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บจากการดำเนินธุรกิจหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ทรัพย์สินของบุคคุลภายนอกเสียหายหรือทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น อาจมีวัตถุตกใส่ลูกค้าและลูกค้าบาดเจ็บ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสามารถช่วยธุรกิจคุณได้ในการออกค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสามารถให้ความคุ้มครองหากเกิดความประมาทเลินเล่อหรือข้อบกพร่องในสถานที่ระหว่างทำธุรกรรม โดยความคุ้มครองนั้นสามารถให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
  • ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
  • ค่ารักษาอาการบาดเจ็บรวมถึงการเจ็บป่วยของบุคคลที่สาม
  • ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสามารถดึงดูดให้ลูกค้าและพันธมิตรต่างๆ ใช้บริการของคุณต่อ เสน่ห์ดังกล่าวของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถออกค่าใช้จ่ายแทนหากทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย หรือบุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของทั้งบุคคลภายนอกและธุรกิจของคุณย่อมมีมากขึ้นอีกด้วย

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

ทุกๆ บริษัทหรือธุรกิจสามารถนำประโยชน์ของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมาป้องกันความเสี่ยงภัยของการดำเนินการธุรกิจได้ โดยเฉพาะองค์กรทีมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลที่สาม คุณคงไม่อยากมารับผิดชอบหากบุคคลที่สามได้รับการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามได้รับความเสียหายจากการทำธุรกรรมของบริษัทคุณ ดังนั้น การมีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรม และการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทั้งธุรกิจตัวเองและบุคคลภายนอกอีกด้วย

Image

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก:
  • รายรับบริษัท
  • อุตสหากรรมหรือประเภทธุรกิจ
  • จำนวนพนักงาน
  • สถานที่ประกอบกิจการและภูมิภาค
  • วงเงินความคุ้มครองและค่าเสียหายส่วนแรก 
  • ประวัติค่าสินไหมทดแทน
  • นโยบายบริหารความเสี่ยง

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

นอกจากความสามารถในการออกใบเสนอราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสมแล้ว ทาง CHAZ ยังสามารถให้คำแนะนำในการบริหารวางแผนด้านความเสี่ยงต่างๆ และทีมเคลมของเราสามารถประสานและลดความซับซ้อนเพื่อผลประโยชน์และความสบายใจของลูกค้าอีกด้วย

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น