ประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์

ผิดพลาดครั้งเดียวอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงตรงนี้คุณรับได้ไหม?

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายสามารถส่งผลกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของธุรกิจได้ หากผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้าได้รับการบาดเจ็บ และอาจถึงขั้นเป็นคดีความได้ ดังนั้น ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ในมือของคุณเสมอ ไม่ว่าเหตุเกิดจากความเจตนาหรือไม่ก็ตาม ค่าเรียกร้องและค่าเสียหายมักมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นการทำประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายได้

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

มี 3 ปัจจัยหลักๆ ที่ลูกค้ามักเจอในการก่อให้เกิดเคลมหรือการเรียกร้องค่าสินไหม:

 • ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้รับอาการบาดเจ็บ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคุลที่สาม
 • ผลิตภัณฑ์(มักจะเป็นเครื่องดื่มและอาหาร)ที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วย

เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้เกิดเคลมดังกล่าวมีตามดังต่อไปนี้
 • ข้อบกพร่องด้านการอออกแบบ: สามารถส่งผลถึงความปลอดภัยได้
 • ข้อบกพร่องด้านการผลิตภัณฑ์: ยกตัวอย่างเช่น การประกอบชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ
 • ข้อบกพร่องด้านการตลาด: การใส่ฉลากที่ไม่ถูกต้อง ขาดคำเตือนให้ผู้บริโภค หรืออนุศาสน์และคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน

ในแง่ของความคุ้มครอง ประกันภัยความผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนดังต่อไปนี้:
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • ค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย
 • ค่าใช้จ่ายด้านคดีความและทนายความ
 • ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถออกกรมธรรม์ได้สองประเภท:

1. ให้ความคุ้มครองการเกิดเหตุในระยะเวลาการเอาประกันภัย (occurence) แม้การเรียกร้องค่าสินไหมอาจเกิดขึ้นหลังกรมธรรม์หมดอายุแล้ว
2. ให้ความคุ้มครองหากการเรียกร้องสินไหมทดแทนครั้งแรกเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ (claims made) แม้การเกิดเหตุอาจเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับ (แต่หลัง retroactive date ซึ่งระบุอยู่ในกรมธรรม์)

โดยส่วนใหญ่แล้วประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์มักเป็นแบบ claims made

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภันฑ์มีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายหากผลิตภันฑ์มีข้อบกพร่องหรือปนเปื้อน ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามเกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และสามารถส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องออกในด้านค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฏหมายอีกด้วย หากไม่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยความรับผิดจากผลิตภันณฑ์และผลิตภัณฑ์ของคุณได้ส่งผลกระทบตามที่กล่าวมา บริษัทของคุณอาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นเวลานาน  

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์เหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

ถ้าหากธุรกิจของคุณขายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่น ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายได้หากเกิดเคลม ไม่ว่าบริษัทคุณอยู่ในห่วงโซ่อุปทานช่วงไหน เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง หรือผู้จัดจำหน่าย การเกิดเคลมด้านผลิตภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้ ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์จึงสร้างความสบายใจให้กับคุณได้

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

ปัจจัยหลักๆ ที่บริษัทประกันภัยจะนำไปใช้ในการพิจารณาราคาหรือเบี้ยประกันภัยความรับผิดจากผลิตภันต์มีตามดังต่อไปนี้ 

 • อุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจ
 • สถานที่
 • ประวัติสินไหมทดแทน
 • ทุนประกันภัยตามความคุ้มครอง
ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สสามารถซื้อควบคู่กับประกันความผิดต่อบุคคลภายนอกได้ แล้วบ่อยครั้งที่จะเห็นการซื้อประกันสองประเภทนี้ควบคู่กันเนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่บรรเทาความเสี่ยงได้เยอะขึ้น
Image

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

จากการอยู่ในวงการประกันภัยมาเกินครึ่งศตวรรษ เราสามารถนำความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าได้เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในการเสนอราคาที่เหมาะสมหรือประสานงานด้านสินไหมทดแทน นอกจากนี้ ทาง CHAZ มีความเข้าใจรายละเอียดในเชิงลึกของหลายๆ ประเภทประกันภัย ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลและสามารถไว้วางใจเราได้

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น