ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

นายจ้างมีฐานะดูและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง
แต่ถ้าหากลูกจ้างคุณเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตที่สืบเนื่องจากการทำงานของบริษัทคุณ คุณจะทำอย่างไร?

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างคืออะไร?

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างสามารถช่วยธุรกิจในการออกค่าชดเชยให้กับพนักงาน ในกรณีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นจากและในระหว่างการจ้างงานเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือละเลยที่จะดูแลความปลอดภัยของพวกเขา  คือ หากพนักงานเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน บริษัทต้องรับผิดตามกฎหมายในการชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน หากมีประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง บริษัทประกันภัยสามารถช่วยกิจการในการออกค่าใช้จ่ายแทนให้

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ประกันภัยลักษณะนี้ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามกฏหมายและค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้วสามารถคุ้มครองลูกจ้างประเภทต่อไปนี้:

  • ลูกจ้างเต็มเวลา
  • ลูกจ้างเฉพาะช่วง
  • พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราวและอาสาสมัคร
  • บรรดาคู่สัญญาอิสระที่บริษัทจ้างมาทำงานให้

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างมีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

เวลาที่คุณคำนึงถึงสภาวะของโลกยุคปัจจุบันช่างเป็นเรื่องง่ายเสียเหลือเกินในการเข้าถึงข้อมูลที่พูดเช่นนี้หมายถึงว่าทั้งหลายแพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งนักและเวลาที่คุณนำมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจของคุณคุณย่อมไม่ประสงค์ที่จะเหตุการณ์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทคุณต้องเสียหายไปพร้อมกันด้วย การที่คุณมีประกันความรับผิดชอบของนายจ้างเอาไว้ย่อมจะสามารถช่วยชดเชยให้แก่บริษัทได้มากพอที่จะตัดตอนเสียหายเพื่มเติมและและผ่อนผันบันเทาความเสียหายทั้งในแง่การเงินและแง่ของชื่อเสียงเพราะประกันภัยภัยที่มีอยู่เข้ามาดูแล

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างเหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

ในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างเป็นประเภทประกันภัยที่เป็นข้อบังคับสำหรับทุกๆธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานมากกว่าคนเดียว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่นำกฏหมายนี้มาใช้ในปัจจุบัน แต่ทางเรามักมองให้ธุรกิจต่างๆปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจ ดังนั้น ทางเราย่อมเห็นด้วยกับการที่ทุกๆองค์กรใสใจในการพิจารณาถือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
Image

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

บริษัทประกันภัยมักนำปัจจัยดังต่อไปนี้ในการประเมินค่าใช้จ่ายการออกกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง:

  • ประเภทธุรกิจ
  • จำนวนพนักงาน
  • ประวัติค่าสินไหมทดแทน
  • วงเงินความคุ้มครอง

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

ทาง CHAZ เราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฟ้องร้อง การไว้วางใจทีมงานของเราจะทำให้ขั้นตอนที่คุณต้องทำง่ายขึ้น

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น