ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

จู่ๆ การดำเนินธุรกิจเกิดสะดุดหยุดลงเพราะเหตุที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
แล้วแบบนี้จะมีทางกอบกู้ความสูญเสียได้อย่างไรบ้าง

ประกันส่วนธุรกิจประเภทอื่น

ประกันภัยหยุดชะงักคืออะไร?

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือ BI สามารถช่วยกอบกู้ธุรกิจของคุณจากความสูญเสียด้านรายรับที่ขาดหายไป หากธุรกิจคุณต้องหยุดชะงักอันมีสาเหติมาจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยหยุดชะงักให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยชดเชยให้คุณหากเกิดการสูญเสียด้านกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากความเสียหายต่อสถานที่ทำงานหรือทรัพย์สิน อันสืบเนื่องมาจากเหตุที่มีประกันไว้ภายใต้กรมธรรม์ความเสี่ยงทุกชนิด ดังนี้:

 • ความสูญเสียด้านรายได้: รายได้ที่คุณควรจะได้รับหากธุรกิจสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 • สิทธิจำนอง ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายการเช่า: สำหรับพื้นที่คุณใช้ดำเนินธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่ายเงินกู้: ค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายในช่วงธุรกิจหยุดชะงัก
 • ภาษี: โดยไม่คำนึงถึงความถี่ที่ต้องจ่าย
 • เงินเดือนลูกจ้าง: เงินเดือนสำหรับคนที่ทำงานให้คุณในช่วงที่คนไม่สามารถทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการย้าย: ไปใช้สถานที่แห่งใหม่เป็นการชั่วคราวเพราะสถานที่เดิมชำรุด
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ: เช่น การเช่าสถานที่อีกแห่งเพื่อการดำเนินธุรกิจของคุณหลังจากมีความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองจากประกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน: ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลังจากมีความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครองจากประกัน

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณอย่างไร?

ธุรกิจของคุณอาจหยุดชะงักเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมักเป็นประเภทประกันภัยที่ธุรกิจทั่วไปมองข้าม เนื่องจากธุรกิจทั่วไปมักใส่ใจในการป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์มากกว่า อย่างไรก็ตาม ผลเสียหายจากทรัพย์สินนั้นอาจทำให้ธุรกิจคุณต้องหยุดชะงัก และเกิดค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีก เช่น การขาดรายได้ การไปเช่าที่ดำเนินกิจการที่อื่นชั่วคราว เงินกู้ และสัญญาเช่าต่างๆ โดยรวมแล้ว ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจเป็นตัวแปรในการให้ธุรกิจคุณอยู่รอด

Image

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเหมาะกับธุรกิจคุณไหม?

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีความเหมาะกับธุรกิจในเกือบๆ ทุกอุตสาหกรรม หากธุรกิจคุณมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผลเสียให้ต่อทรัพย์สิน และเสียรายได้ในการปิดกิจการชั่วคราว ประกันธุรกิจหยุดชะงักมีความเหมาะสมอย่างสูง อย่างไรก็ตาม หากมีความสนใจในการซื้อประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ธุรกิจคุณมีความจำเป็นที่จะถือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดด้วย

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน?

องค์ประกอบที่บริษัทประกันภัยอาจนำมาใช้ในการประเมินเบี้ยประกันภัยหยุดชะงักมีดังต่อไปนี้:

 • กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย หรือรายรับต่อปี
 • ระยะเวลาสูงสุดในการชดเชยการหยุดชะงักของธุรกิจ
 • ปัจจัยที่อาจก่อความเสียหายทางทรัพย์สิน

โดยปกติแล้ว ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการชดเชยค่าเสียหายจากธุรกิจที่หยุดชะงักอยู่ที่ 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ทุกๆ ธุรกิจควรประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก และระยะเวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติให้ละเอียด นอกจากนี้ การประเมินระบบรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าในช่วงเวลาที่ธุรกิจหยุดชะงักเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาเช่นเดียวกัน และสามารถช่วยในการเลือกระยะเวลาการชดเชยที่เหมาะสม

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

ทาง CHAZ มีความชำนาญด้านประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม ทางเราสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบริหารป้องกันความเสี่ยงภัย และประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการออกกรมธรรม์ในราคากับความคุ้มครองที่เหมาะสม

ข้อสำคัญที่ควรต้องพิจารณา:

เนื้อหาที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ความคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์และนโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และคุณสมบัติเป็นไปตามสถานการณ์และปัจจัยเสริม CHAZ Insurance Brokers Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ที่ควรมี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น