Image

ตั้งแต่ 2509

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน นำมาซึ่งความภูมิใจที่เราได้แสดงให้เห็นว่าบริการของเราได้เอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในยามที่ต้องการ

แต่ถึงแม้ความสำเร็จที่ผ่านมาจะเป็นหลักประกันแล้ว คุณอาจตั้งคำถามว่า,
‘เหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจาก CHAZ?’

Image
Image
เราดำเนินงานด้วยความจริงใจและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอดบวกกับความสัมพันธ์อันยาวนานที่มีต่อบรรดาลูกค้า เป็นหลักประกันถึงความน่าเชื่อถือของเรา
Image
การเลือกใช้บริการของเราเสมือนกับการเลือกองค์กรที่มีความรู้และชำนาญการ เพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจากับฝ่ายบริษัทผู้รับประกัน ซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมความสามารถในการต่อรองทั้งในแง่ของเงื่อนไขและในแง่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Image
Image
Image
เราวิเคราะห์ อธิบายและนำเสนออย่างรอบคอบในเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกรูปแบบ ซึ่งลูกค้าสามารถนำเวลาไปดำเนินภาระกิจอื่น ๆ แทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำความเข้าใจข้อคุ้มครองและเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเอง
Image
เราให้ความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งยังคอยให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งยังคอยให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาประกันภัยก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์
Image
Image
Image
เราค้นคว้าวิจัยถึงความต้องการประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการในประเทศไทยและคอยกระจาย ข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการรับรู้ความเคลื่อนไหวของตลาดประกันภัยทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
Image
และด้วยทีมค้นคว้าพัฒนา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้พัฒนาขึ้นในลักษณะที่ล้ำหน้าท้องตลาด ชนิดที่ลูกค้าไม่อาจเลือกซื้อบริการจากที่อื่นใด
Image
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น