อสังหาริมทรัพย์

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสาธารณะเป็นหลัก
ในอาณาจักรด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ ผู้ดำเนินการหรือนักพัฒนา อาจมีปัญหาที่มาจากหลายทิศทางที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ เช่น ความไม่แน่นอนของมูลค่าสินทรัพย์ ความกังวลด้านชื่อเสียง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสภาวะเศรษฐกิจ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ประเด็นด้านกฎระเบียบและความพร้อมด้านเงินทุนและสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย

อาคารสูงเสียดฟ้ามีอยู่กระจายทั่วกรุงเทพและนับวันจะยิ่งงเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีการพัฒนาด้านนี้เพิ่มขึ้น ความปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิต รวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลภายนอก จึงจำเป็นที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เรื่องมลพิษ อัคคีภัย อุบัติเหตุ วินาศภัยทางธรรมชาติและอื่นๆ อีกมากมายซึ่งล้วนจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยให้เพียงพอ

ธุรกิจการค้า

อสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการค้า รูปแบบการก่อสร้างและขนาดของตัวอาคารที่แตกต่างกันไป มีความเสี่ยงเฉพาะตัวเช่นการถือครอง การดำเนินการของผู้เช่าที่เข้าอยู่ ดังนั้นการดูแลและป้องกันตัวอาคารให้พ้นจากภัยแค่นั้นยังไม่พอสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้จัดการตัวทรัพย์สิน การประกันภัยจึงมีความจำเป็นที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยง โดยที่ราคาก่อสร้างมีแต่จะยิ่งเพิ่มสูง การบริหารจัดการด้านวัสดุ การมีผู้ถือครอง และการประสานติดต่อกับผู้รับจ้างรับเหมา หากไม่คำนึงถึงเรื่องนี้อย่างถูกต้องอาจมีหลายประเด็นที่ตามมา และ ชักนำไปสู่ข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงานได้มากมาย

อุตสาหกรรม

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณนั้นมีความสำคัญมากๆ เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวอาจกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ ด้วยการลงทุนในด้านการประกันภัยและการจัดการด้านความเสี่ยง ความกังวลต่อสิ่งเหล่านี้จะหมดไป เช่น การหยุดชะงักของบริการ ชื่อเสียงได้รับความเสียหายและสินค้าคงคลังไม่พอ ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณจะเป็นโกดัง สำนักงาน ร้านอาหาร ห้องแล็บหรือร้านค้า - ปัญหาเหล่านี้จะสะสมเป็นปัญหาใหญ่หากคุณไม่มีการจัดการที่ดีพอ

นักพัฒนา

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าในภูมิทัศน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมจึงมีรากฐานที่จะเติบโต อย่างไรก็ตาม ด้วยนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง แค่ผิดพลาดไปเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบหนัก และไม่อาจยอมรับได้ เฉพาะอย่างยิ่งหากไปกระทบถึงแผนการดำเนินการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าค่าประกันเป็นผลสะท้อนโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินของคุณ

นอกจากนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ธุรกิจสื่อออนไลน์เข้ามาแทนที่ ความต้องการลดลงส่งผลให้การตอบแทนจากโครงการเชิงพาณิชย์ลดลง วิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันยังก่อให้เกิดภัยคุกคาม เนื่องจากสภาพอากาศที่ผันผวนได้ ความเสียหายของโครงสร้าง และมูลค่าสินทรัพย์ที่อ่อนค่าลง ดังนั้น เนื่องจากมีหลายช่องทางที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณให้น้อยที่สุด

CHAZ ช่วยคุณได้อย่างไร?

CHAZ เราเข้าใจดีถึงกรรมวิธีด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อธุรกิจของคุณโดยการหาข้อมูลโดยเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า เราสามารถอาศัยความรู้ในตลาดประกันภัยเอาไปช่วยต่อรองให้เป็นไปตามแนวโน้มของตลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างสมเหตุสมผล
Image
Image

ติดต่อเรา

สนใจซื้อประกันอยู่หรอ? ให้เราช่วยคุณสิ!
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
Image

กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75/62 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ภูเก็ต

เลขที่ 20/129 หมู่ 2 ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน พาร์ค พลาซ่า อาคาร F
ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นโยบายการใช้คุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด และบริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด (รวม เรียกว่า “บริษทั ” หรือ “เรา”) ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราต่อท่าน คุกกี้ช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวก และรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ และยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น