แผนกองทุนการเกษียณ

การวางแผนสำหรับอนาคตนั้นทั้งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องวางแผนแต่งงาน หยุดพักผ่อนจากงาน เที่ยวรอบโลกหรือแม้แต่ใช้ชีวิตแบบมีสไตล์หลังเกษียณ สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าคุณวางแผนและออมเงินตั้งแต่ตอนนี้

แผนผลประโยชน์ของเราถูกออกแบบเพื่อช่วยลดหย่อนภาษี เรียบง่ายและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • จำนวนบุตร
 • ประเภทข้อคุ้มครองที่ต้องการ

แผนการศึกษา

แน่นอนคุณอยากมีความมั่นใจว่าบุตรหลานของคุณจะได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี เรามีแผนผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กล่าวมานี้อย่างเหมาะเจาะ ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้มาซึ่งทุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมอสำหรับการศึกษาของบุตรหลานคุณได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • จำนวนบุตร
 • ประเภทข้อคุ้มครองที่ต้องการ

แผนการลงทุนเงินก้อน

ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งก้อนออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุน คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนจากกองทุนที่มีให้เลือกมากมายตามแต่ความต้องการ

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • จำนวนบุตร
 • ประเภทข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การประกันชีวิต

การออมเงินเพื่ออนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ไม่มีผู้ใดสามารถรู้อนาคตล่วงหน้า เป็นไปได้ว่าอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักต้องประสบกับสภาวะการเงินขัดข้องเนื่องจากการเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคภัยร้ายแรงของผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัว คุณอาจจะเลือกทำประกันชีวิตแบบคู่ โดยที่ทั้งคุณและคู่ครองได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • จำนวนบุตร
 • ประเภทข้อคุ้มครองที่ต้องการ

การคุ้มครองโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์ที่มากับการประกันภัยประเภทนี้จะจ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ ผลประโยชน์นี้สามารถนำมาช่วยเหลือในเวลาที่คุณหรือคนในครอบครัวต้องใช้เงินเพิ่มเติมสำหรับใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงที่ไม่เคยคาดถึง

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • อายุ
 • จำนวนบุตร
 • ประเภทข้อคุ้มครองที่ต้องการ

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย