การบริการอื่น ๆ

ทีมงานผู้มีความชำนาญของเราสามารถให้คำตอบด้านประกันภัยเพื่อให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ อาทิเช่น

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
การประกันภัยพืชพันธุ์
การประกันภัยความรับผิดของผู้จัดส่งสินค้า
การประกันภัยตัวเรือ
การประกันภัยบุคคลสำคัญ
การประกันภัยปศุสัตว์
การประกันภัยความรับผิดที่เกิดจากมลพิษ
ฯลฯ

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย