การประกันภัย BIZ Secure

ที่ ‘แชส’ ที่เดียวที่คุณจะหาข้อเสนอการประกันภัยที่คุ้มค่าด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย

การประกันภัย BIZ Secure ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์เพื่อลดความเสี่ยงส่วนใหญ่ของสถานประกอบการที่ไม่ซับซ้อน อาทิเช่น ออฟฟิศ ร้านค้าหรือโรงงานขนาดเล็ก กรมธรรม์นี้จะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยภัยจากภายนอกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว

ข้อคุ้มครองเพิ่มเติมเช่น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการหาที่ประกอบการใหม่ การลักทรัพย์โดยปราศจากร่องรอยงัดแงะอาคาร การตกแตกของกระจก การสูญหายของเงิน อีกทั้งการรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บต่อร่างกาย และการเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยก็ยังสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ประเภทของการใช้สถานที่
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด

การประกันภัย Lifestyle Issentials

ที่นี่ที่เดียว ‘แชส’ ที่คุณจะหาข้อเสนอการประกันภัยที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย

กรมธรรม์ ‘Lifestyle Issentials’ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทั่วไปตั้งแต่ภัยที่เกิดขึ้นกับที่พักอาศัย ภัยจากยานยนต์หรือแม้แต่การรักษาพยาบาล กรมธรรม์จะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (อาคาร, ทรัพย์สิน) โดยภัยจากภายนอกซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือแม้กระทั่งการลักทรัพย์โดยปราศจากร่องรอยงัดแงะอาคาร การรับผิดส่วนบุคคลตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการบาดเจ็บต่อร่างกาย และการเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัย เหล่านี้ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์

กรมธรรม์นี้ยังให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินจำพวกของใช้ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย (ถ้าซื้อเพิ่มเติม) ไม่ต้องคิดมากเมื่อสวมใส่เครื่องเพชรพลอย เครื่องประดับต่าง ๆ นาฬิกาอีกทั้งปราศจากกังวลที่อยู่อาศัยก็มีการทำประกันภัยไว้อย่างครอบคลุมแล้ว

แพคเกจนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเลือกซื้อข้อคุ้มครองประกันภัยด้านอื่น ๆ ดังนี้:

 • โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ
 • การประกันชดเชยผู้เล่นกอล์ฟในอาณาเขตทั่วโลก
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครอง 24 ชม.ทั่วโลก รวมทั้งความคุ้มครองเต็มทุนประกันภัยต่อภัยจลาจลและนัดหยุดงาน และภัยระหว่างการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การประกันภัยสุขภาพโดยมีแผนการคุ้มครองสำเร็จรูปให้เลือก
 • การประกันยานยนต์

ทั้งหมดที่กล่าวมารวมอยู่ในแพคเกจนี้ ซึ่งให้ความคุ้มครองหลากหลายชนิดที่คุณหาที่อื่นไม่ได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด

การประกันภัยของสะสมประเภทศิลปะวัตถุและอัญมณี

พิเศษสุด สำหรับนักสะสมของมีค่า

ข้อเสนอประกันภัยสำหรับนักสะสม ไม่ว่าทรัพย์สินจะเป็นอัญมณี นาฬิกา หรือศิลปวัตถุ

เราเข้าใจว่าของส่วนตัวที่มีมูลค่าล้ำค่าที่ท่านได้สะสมมานานนับปี ล้วนมีความหมายเกินจะคิดเป็นเงิน ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยโดยทั่วไป ไม่สามารถชดใช้หรือทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งได้

แต่การประกันภัยของสะสมประเภทศิลปะวัตถุและอัญมณีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เกินกว่าการประกันภัยที่อยู่อาศัยทั่วไปจะขยายให้ได้ การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ภายในสถานที่เอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ ซึ่งอยู่ในอาณาเขตความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกขยายได้ตามความต้องการ

จัดทำประกันภัยนี้เพื่อไว้เป็นค่าชดเชยให้กับทรัพย์สินที่มีค่าที่สูญเสียไป ดีกว่าไม่มีอะไรทดแทน

ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายละเอียดทรัพย์สิน (เช่น นาฬิกาข้อมือ อัญมณี ศิลปวัตถุ)
 • ทุนประกันภัยทั้งหมด
 • อาณาเขตที่ขอคุ้มครอง

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย