ข่าวสาร

  • หน้า :
  • 1
  • 2

การแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

อาศัยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551

บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ผู้ซึ่งเป็นนายหน้าและที่ปรึกษาประกันวินาศภัยของท่านและ/หรือของบริษัทท่าน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป บริษัทรับประกันภัยจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยและรับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนทำสัญญาประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง (Cash Before Cover)

ดูเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

เมื่อเร็วนี้ท่านคงได้รับทราบเกี่ยวกับพรบ. ที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งมีกำหนดจะนำมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป พรบ. นี้จะมีผลกระทบต่อท่านอย่างไรในฐานะผู้ประกอบการ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้าสินค้า ท่านต้องมีส่วนรับผิดตามกฎหมายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค และหรือผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน อันเป็นเหตุจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ นอกเหนือจากนี้ค่าสินไหมทดแทนอาจรวมถึงค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกาย

ดูเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการในภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานบริการขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เนื่องด้วยจำนวนลูกค้าที่มีอยู่แล้วบวกกับการเติบโตของธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเปิดสำนักงาน โดยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอยัลภูเก็ตมารีน่า

สำนักงานบริการนี้จะคอยให้ความสะดวกในการติดต่อสำหรับลูกค้าในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น และคอยติดตามอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่บรรดาลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรม

เวิคช็อพประกันภัยที่เดอะลอฟท์ เย็นอากาศ

ด้วยความร่วมมือของบริษัทไรมอนท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้จัดเวิคช็อพประกันภัยขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 ให้กับเจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยของเดอะลอฟท์ เย็นอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการ ‘Let us unpack Bangkok for you’, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แชส ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์กับงานประจำปี ‘ลิฟวิ่ง อิน แบงค็อก 2008’ ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา จุดประสงค์ของงานก็เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อาทิเช่น โบสถ์ องค์กรต่าง ๆ บริษัทรับขนย้ายของ รวมทั้งการประกันภัยด้วย

นี่เป็นครั้งแรกที่ทาง แชส ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และคิดว่าในปีหน้าเราก็คงเข้าร่วมเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสิทธิพิเศษ & เชื่อมโยง

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย