ขณะนี้เรามองหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้:-

Business Development Executive

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณวุฒิการประกันภัย และประสบการณ์การทำงานด้านนี้อย่างน้อย 6 ปี                       
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ชำนาญระบบคอมพิวเตอร์

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ติดตามสภาวะตลาดในปัจจุบันทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ วิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ และหาข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
 • ศึกษา พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เดิมที่นำกลับมาปรับเปลี่ยน
 • ศึกษา ประสานงาน และเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือโครงการการประกันที่ดีที่สุด
 • ประสาน งานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายอื่น ๆ เพื่อติดตามสถานะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ได้นำเสนอไปในตลาดรวมทั้งผลตอบรับ ที่ปรากฏ และพร้อมจะปรับปรุงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ถ้าจำเป็น หรือประยุกต์เสริมใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Business Executive

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณวุฒิการประกันภัย และประสบการณ์การทำงานด้านนี้อย่างน้อย 2 ปีจะเป็นประโยชน์     
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านการตลาด และการจัดการที่หลากหลาย
 • ชำนาญระบบคอมพิวเตอร์

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายการแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และดำเนินการต่ออายุประกันภัยให้ลุล่วงตามนโยบายของบริษัท
 • จัดทำรายละเอียดใบเสนอราคาประกันภัย รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าตลอดจนติดตามกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
 • วิเคราะห์และปรับปรุงความคุ้มครองของกรมธรรม์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าถืออยู่
 • พัฒนาธุรกิจใหม่ และขยายธุรกิจกับบรรดาลูกค้าปัจจุบัน โดยเป็นศูนย์กลางการติดต่อและดูแลลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
 • ประสาน งานกับฝ่ายสินไหมทดแทน เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความดูแล ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและสรุปจบอย่างเหมาะสม
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบรรดาลูกค้า และพันธมิตร
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แม้ตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งที่ว่างอยู่ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ คุณสามารถฝากประวัติของคุณไว้กับเรา เราจะติดต่อคุณในทันทีที่มีตำแหน่งเหมาะสม

ฝากประวัติได้ที่นี้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแชสของเรา เราจะพิจารณาประวัติของคุณแล้วจะรีบติดต่อกลับ

เพื่อนร่วมงานเปิดใจ

โสตถิยาม์ ตีวรชีวิน (เชอรี่), ฝ่ายวางแผน และพัฒนาองค์กร

วันที่เริ่มงาน : 01 ต.ค. 2544

อะไรที่ทำให้คุณเข้ามาทำงานในวงการธุรกิจนายหน้าประกันภัย?
เป็น อะไรที่ไม่คาดคิด จริง ๆ แล้วตอนนั้นกำลังหางานใหม่อยู่ แล้วก็มีคนแนะนำให้มาพบกับนายที่นี่ ตอนแรกคิดว่าเขาจะแนะนำงานที่อื่นให้ แต่กลายเป็นว่าเรามาสัมภาษณ์ที่นี่ สุดท้ายก็อยู่ที่นี้ตรงนี้

ตอน นั้นก็ไม่ค่อยจะแน่ใจซะเท่าไรว่าจะทำงานที่นี่ได้ดีแค่ไหน เพราะไม่มีความรู้ด้านประกันภัยวินาศภัยมาก่อนเลย เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์กันเลย ยังจำได้เลยว่าคำถามแรกที่ถามก็คือ "แล้วนายหน้าประกันภัยนี้มีหน้าที่ทำอะไรเหรอ?"

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันชัย แม้นเขียว, ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์

วันที่เริ่มงาน : 01 พ.ค. 2530

อะไรที่ทำให้คุณเข้ามาทำงานในวงการธุรกิจนายหน้าประกันภัย?
เริ่ม ต้นที่ผมได้เริ่มเข้ามาร่วมงานในธุรกิจนายหน้าประกันภัยนี้ จากที่ผมไม่ได้ิคิดว่า เข้ามาเพื่อจะได้ทำงานในธุรกิจที่มุ่งหวัง ไม่ได้เข้ามาด้วยความชอบในธุรกิจนี้ แต่เข้ามาด้วยหน้าที่ว่าจะต้องทำงาน มีงานทำ  มีเงินเดือนและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ซึ่ง งานของผมที่ทำก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีความสำคัญมากนัก แต่ก็ได้เรียนรู้การประกันภัยคืออะไร และผลตอบแทนที่ได้รับจากการประกันภัยในกรณีถ้าทรัพย์สินที่เอาประกันไว้เสีย หายและสูญหาย จนเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นทำให้ผมชอบในธุรกิจนี้ จนได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย