ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าธุรกิจประกันภัยในเวลานี้คึกคักเต็มไปด้วยขีดศักยภาพที่มีมากขึ้น อีกทั้งอัตราการเติบโตยังเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นหากจะเทียบกับครั้งอดีต ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยระดับชั้นนำรายหนึ่งของประเทศ เราพยายามจะรักษาตำแหน่งความเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในตลาดมาโดยตลอด ในการดำรงสถานภาพการเป็นบริษัทฯ ชั้นนำนั้น ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักให้คงเส้นคงวาเท่านั้น แต่ต้องปรับตนเองไปตามแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เราเชื่อมั่นว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ สำหรับอนาคตอันใกล้นี้เรามุ่งเน้นการขยายตลาดในเชิงภูมิศาสตร์ แสวงหาโอกาสในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ที่ผุดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์ในลักษณะนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถนำการบริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพไปยังบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ยืนยาวที่มีอยู่กับบรรดาลูกค้าในประเทศ

ประเภทการประกันภัย

   

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211