บริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

อาคารโอเชี่ยน 2 ชั้นที่ 27 เลขที่ 75/62 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

อาคารโอเชี่ยน 2 ชั้นที่ 27 เลขที่ 75/63 ซอย สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 (0) 2661 6522
โทรสาร:  +66 (0) 2661 6531-2

อีเมล์: info@chazinsurance.com
www.chazinsurance.com

สำนักงานภูเก็ต

ภูเก็ต โบ๊ท ลากูน, เลขที่ 20/129, พาร์คพลาซ่า อาคาร F หมู่ 2, ถนนเทพกษัตรีย์, เขาแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300

โทรศัพท์: +66 (0) 7623 8211
โทรสาร:  +66 (0) 7623 8212

อีเมล์: phuket@chazinsurance.com

ข้อสอบถาม/ความคิดเห็น

ขอบคุณทุกท่านสำหรับการแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อติดต่อเรา เราจะพิจารณาข้อเสนอแนะทุกอย่างของท่านเพื่อนำไปปรับปรุง และดำเนินการ เพื่อให้เราบริการท่านได้ดียิ่งขึ้นไป

โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อไว้ข้างล่างนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็ว

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย