เราถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2509 โดยมีสำนักงานขนาดย่อมตั้งอยู่ในย่านสำเพ็ง ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผ้าและสิ่งทอ เนื่องจากการที่ผู้ก่อตั้งให้การดูแลบรรดาลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานเพียงไม่กี่คน ทำให้เราเป็นที่ยอมรับและได้ความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท ชวาลา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด หรือในปัจจุบันคือบริษัท แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด มีผลการดำเนินงานซึ่งมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันเราถูกจัดอันดับอยู่ในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำติดหนึ่งในสิบรายแรกของธุรกิจนายหน้าประกันภัยในเมืองไทย

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนประวัติความเป็นมาหลายทศวรรษพร้อมกับลักษณะของงานที่คล่องแคล่วในปัจจุบัน ความเป็นตัวตนของบริษัทฯ ปรากฏในโฉมหน้าใหม่ เครื่องหมายใหม่ และชื่อบริษัทฯ ใหม่ภายใต้บริษัท
แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

ปัจจุบันเราถือใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย และนายหน้าประกันภัยต่อ โดยบริการประกันภัยที่นำเสนอมีทั้งการประกันวินาศภัย และการประกันชีวิตโดยอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด

กลุ่มลูกค้าของเรา มีการดำเนินธุรกิจหลากหลาย อาทิเช่น:

ธุรกิจเกษตรกรรม
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจด้านอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์ประกอบ
ธุรกิจด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค
ธุรกิจแฟชั่น
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจอาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน
ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และสันทนาการ
ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร
ธุรกิจสารสนเทศ และการสื่อสาร
ธุรกิจเพชรพลอย และงานศิลป์
ธุรกิจสื่อ และการพิมพ์
ธุรกิจการบรรจุหีบห่อ
ธุรกิจกระดาษ และสิ่งพิมพ์
ธุรกิจเครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์
ธุรกิจปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
ธุรกิจบริการวิชาชีพ
ธุรกิจพัฒนาที่ดิน โครงการจัดสรร
ธุรกิจการค้าปลีก
ธุรกิจเสื้อผ้าอาภรณ์
ธุรกิจการขนส่ง
.....และอื่น ๆ อีกมาก

ติดต่อ

ทีมบริการ

+66 (0) 2661 6522

สำนักงานภูเก็ต

+66 (0) 7623 8211

ประเภทการประกันภัย